Professionals

In ons gezinshuis werken we samen in een evenwichtig team. Wij, als gezinshuisouders, geven het dagelijkse leven in ons huis vorm. Dit doen we in samenwerking met een klein team van maatschappelijk werkers die verbonden zijn aan onze organisatie op ZZP basis. We vullen elkaar aan en vormen samen een mooi balans. We hebben wekelijks overleg met een gedragswetenschapper die wij contracteren voor een vast aantal uren per maand (vooraf vastgesteld en wettelijk verplicht).

Indien nodig en gewenst werken wij samen met diverse andere therapeuten. Dit is niet vooraf bepaald maar zal liggen aan de behoefte van de kinderen die bij ons wonen en het advies van hun voogd en onze gedragswetenschapper.

 

Wi bieden zorg op basis van een Jeugdbepaling voor verblijf in een gezinshuis. We zijn gecontracteerd bij WBO (West- Brabant Oost).

 

Professional

We hebben een portfolio van therapeuten en maatschappelijk werkers die wij in kunnen schakelen. Als gezinshuisouders streven wij ernaar om tweemaal per maand een avond vrij te hebben en één weekend per kwartaal. Dit vangen wij op door een gediplomeerd en geschoold sociaal werker in te huren om de gezinsstructuur draaiende te houden. Dit eventueel aangevuld met vrijwilligers, familie en vrienden die het leuk vinden het gezinshuis te ondersteunen. We hebben een vaste pool, met weinig wisselingen.

Meer weten over ons gezinshuis?