Wat is een gezinshuis?

Gezinshuizen zijn een vorm van zorg voor jeugd die valt onder de Jeugdwet of Wet Langdurige Zorg. Het is een kleinschalige woonvorm waar één of meerdere jeugdigen(meestal 3 tot 6) tussen de 0 en 24 jaar opgenomen worden in het eigen gezin van de gezinshuisouder(s). In het gezinshuis bieden gezinshuisouder(s) -op een professionele wijze-24 uur per dag, 7 dagen in de week verzorging, opvoeding en begeleiding aan de jeugdigen.

Ons gezinshuis is een vrijgevestigd gezinshuis. Dat wil zeggen; een zelfstandig gezinshuis dat niet is aangesloten bij een franchise en waarbij de plekken voor jeugdigen rechtstreeks worden ingekocht door gemeenten.

Het gezinshuis draagt hierbij de verantwoording over zowel verblijf als zorg. Dit onderscheidt deze variant van de andere samenwerkingsvormen, waarbij de zorgaanbieder verantwoordelijk is voor de inhoudelijke zorg.

 

Rust, Regelmaat en Reinheid, maar buiten zit je onder de modder

Kinderen die permanent niet thuis kunnen opgroeien geven wij een opvoeding die zo dicht mogelijk ligt bij de opvoeding binnen een regulier gezin. Met als verschil dat wij dit mede doen door middel van onze professionele achtergrond, waar nodig en gewenst.

Dit doen we door structuur aan te brengen, warmte te geven en het kind ‘gewoon’ mee te laten doen in ons gezin.

Dit maken wij mede mogelijk op basis van gemeentelijke jeugdbeschikking in samenwerking met gemeente, gecertificeerde instellingen, samenwerkende hulpverleners en natuurlijk het netwerk van het kind.

Wij geloven in de kracht van kinderen, maar ook in hun kwetsbaarheid. We geloven dat wij als individu in deze maatschappij een mens tot mens verantwoordelijkheid dragen voor opgroeiende kinderen.

De verantwoordelijkheid ligt dan ook in het feit dat we niet blijven kijken naar wat geweest is, maar kijken naar waar het kind nu staat. We gaan uit van huidige behoeften en gedrag om van daaruit samen verder te bouwen naar een stevige toekomst.