Onze missie

Kinderen die niet permanent (niet) thuis kunnen opgroeien een opvoeding geven die zo dicht mogelijk ligt bij de opvoeding binnen een regulier gezin. Met als verschil dat wij dit mede doen door middel van onze professionele achtergrond, waar nodig en gewenst.

Dit maken wij mede mogelijk op basis van gemeentelijke jeugdbeschikking in samenwerking met gemeente, gecertificeerde instellingen, samenwerkende hulpverleners en natuurlijk het netwerk van het kind.

Wij geloven in de kracht van kinderen, maar ook in hun kwetsbaarheid. We geloven dat wij als mens in deze maatschappij (een mens tot mens) verantwoordelijkheid dragen voor opgroeiende kinderen.

Wij willen niet blijven kijken naar wat geweest is, maar kijken naar waar het kind nu staat. We gaan uit van huidige behoeften en gedrag om van daaruit samen verder te bouwen aan een stevige toekomst.

Boom

Onze visie

Als gezinshuisouders bieden wij professionele jeugdhulp 24 uur per dag 7 dagen per week. Wij geloven dat, als kinderen niet bij hun biologische familie kunnen opgroeien, een opvoeding in een gezinshuis het beste alternatief is. Buiten zijn, samenwerken en een gezond en gebalanceerd voedingspatroon zijn hierin belangrijke aspecten/elementen. Zelfzorg en aanvoelen wat men zelf nodig heeft staat centraal.

Basishouding van de gezinsouders naar de kinderen is betrokken, open en onbevooroordeeld en, waar nodig, afstandelijk . De kracht van het gezinshuis ligt in het dagelijkse samenleven en de methodische versterking daarvan: de kracht van het gewone leven. De gezinsouders zijn de ondernemers en worden op specifiek terreinen aangevuld door deskundigen.

Wij bieden de juiste hulpverlening waar nodig en werken samen met/nemen contact op met de juiste professionals om onze kennis aan te vullen.

Jongetje en meisje

Onze pijlers

Gezinsleven met professionele ondersteuning

Ieder kind ontvangt de warmte die hij/zij behoeft

 

Ieder kind ontvangt de professionele ondersteuning die hij/zij behoeft

 

Ieder kind draait mee in ons gezinsleven, waar dit mogelijk is.

 

Ieder kind hoort bij ons gezin en word ook als dusdanig behandelt

Zorg goed voor jezelf, daarna zorg je goed voor de ander

Ieder kind krijgt de kans te leren wat zelfzorg is en wat dit inhoudt

 

Ieder kind krijgt de ruimte en rust om voor zichzelf te zorgen

 

Ieder kind kan en mag zijn behoeften tot zelfzorg uitspreken en overleggen

 

We eten gezamenlijk gebalanceerde maaltijden en bewegen voldoende in de buitenlucht

We zijn in ontwikkeling

Ieder kind werkt aan zijn eigen doelen en ontwikkelingstaken

 

Ieder kind werkt hieraan in zijn eigen tempo en naar eigen kunnen

 

Ieder kind krijgt de kans en mogelijkheid naar school te gaan en te genieten van het sociale leven dat hierbij hoort

Ieder kind werkt mee, naar eigen kunnen, in de tuin en met de verzorging van dier en plant

kip png

Normen en waarden die daarbij horen

 • Rust, Regelmaat en Reinheid, maar buiten mag je onder de modder zitten
 • Gelijkwaardigheid: niet iedereen is gelijk, maar wel gelijkwaardig
 • Humor, want er is al ellende genoeg!
 • Ruimte voor ontwikkelingstaken, op het tempo van het kind
 • Ruimte om af en toe niet parallel te lopen met de ontwikkelingstaken
 • We maken ruzie, maar maken het ook weer goed
 • We proberen altijd met elkaar te praten, als dit moeilijk is dan zeggen we dat tegen elkaar
 • We hebben respect voor onszelf, de mensen om ons heen, de natuur en de dieren waar we mee samen wonen
 • We gaan naar school en doen ons best
 • We spelen met elkaar, maar geven elkaar ook ruimte
 • We zorgen goed voor onszelf, dit doen we door regelmatig gezond te eten met af en toe een snoepje