Om kwaliteit van onze hulpverlening te waarborgen geven wij met het Kwaliteitshandboek Gezinshuizen richting aan ons professioneel handelen. Daarnaast maken wij gebruik van intervisie om ons professioneel handelen te evalueren.

Wij als gezinshuis hanteren de volgende voorwaarden. Voor het leesgemak kan je ze hieronder openen.

Algemene Voorwaarden