Vertrouwenspersoon

De vertrouwenpersoon is onafhankelijk van het gezinshuis. Met een klacht kun je als inwonend kind hier terecht. In ons geval is dit Jeroen, hij biedt ondersteuning door te luisteren, mee te denken of te helpen met het schrijven van een klachtenbrief. Kijk voor meer informatie op www.zorgbelang-brabant.nl.

 

Klachtenregeling

Je kunt rechtstreeks een klacht indienen bij Klachtenportaal ZORG.

Of je klacht in dienen bij de beroepsvereniging van de gezinshuisouders www.registerplein.nl

 

Klachten

Ben je ontevreden over de hulp, dan kun je contact zoeken met de vertrouwenspersoon van Zorgbelang.